Vestibüler Sistem

0
1412

Vestibüler Sistem

Vestibüler Sistem iç kulakta yer alan reseptörlere sahiptir. Bunlar bizi dengede tutabilmek için baş bölgesindeki pozisyon değişikliklerine duyarlıdır. Bu sistem sürekli olarak gözlerle, kaslarla ve eklemlerle iletişim halindedir. Böylece bizi yer çekimiyle uyumlu halde tutar ve vücudumuzu dengede tutup hareket ettirmemize yardımcı olur.

vestibuler sistem
vestibuler sistem

Vestibüler Sistem İşlevleri
– Yer çekimine karşı hareketi denetler
– Hareketlerimizin merkezi kontrolünü yapar
– Uyarılma, dikkat ve konsantrasyonu düzenler
– Dünyadaki mekansal kavramımızın temelidir

Ses Kontrolü
– Duyu modülasyonu / öz düzenleme konusunda kritik öneme sahiptir
– Uyanıklığın uygun seviyelerini sürdürür

Kas Tonusu
– Kas tonusu bizi dik tutmaya ve yer çekimine karşı hareket etmemize yarar
– Bir çocuk için yer çekimine karşı dik bir duruş geliştirmek 1 yıl alır
– Çocuklar hareket etmeyi yerde öğrenir
– Dengeyi geliştirir
– Vücudun 2 tarafını bütünler

Görsel Sistem
– Yakın ilişkileri vardır
– Gözlerle takip etmede ve odaklanmada etkilidir
– Vücudun dik pozisyonda kalmasını sağlar
– Yarı dairesel kanallar, iç kulak boşluğu ve kesecik
– Hareket eden sıvı kılları oynatır ve hareket algılanır
– Vestibüler – Oküler refleks

İşitsel Sistem
– Her iki system de titreşime tepki verir
– Primitif hayvanlarda sistemler anatomik olarak bağlantılıdır. İşitsel reseptörler yer çekimi reseptörlerinden gelişmiştir.
– Ses çıkartma ve anlamlı konuşma hareketle artar, örneğin oyun bahçesinde.
– Zıplama, koşma kelimeleri arttırır
– Işitsel programlar ince motor becerilerini geliştirir
Uzaydaki Pozisyon
– Pozisyona Bağlı Dil
– Kafanın Pozisyonu
– Mekansal Organizasyon
– Bir sayfaya yazı yazmak
– Matematik
– Uzaydaki Astronotlar

Akademik
– Dikkat & Konsantrasyon
– Okuma, Yazma & Aritmetik
– Uyku
– Aktivite Seviyeleri
– Konuşma & Dil
– Hareket Becerileri
– Denge & Koordinasyon
– İşitsel İşleme

Aktiviteler
Şöyle Fiziksel Hareketlere İhtiyaç duyar:
– Bir fıçıda yuvarlanmak
– Trambolin
– Oyun parkı ekipmanları
– Kaydıraklar
– El arabası yürüyüşü
– Asılma ve tırmanma demirleri
– Atlı karıncalar

Hareket
– Fiziksel oyun üst beden ve alt bedeni geliştirip güçlendirir.
– Sağlık faydalarının yanı sıra fisiksel oyunların sosyal ve bilişsel faydaları da vardır
– Güvenlik kuralları ve sırayla oynama çocuklarda birlikte oynamayı geliştirir
– Mekansal farkındalık ve dil becerileri çocuk hareket ettikçe ve öğretmeninin “şimdi zirvedesin, haydi artık aşağı gelme zamanı” dediğini duydukça gelişir.
– Sürülen oyuncaklar çocukların yön, ağırlık, kuvvet ve denge duygusunu geliştirir

Fonksiyon Bozukluğu
Vestibüler sistem çalışmıyorsa veya hareket girdisini etkin biçimde işleyemiyorsa
– Bir çocuk vestibüler duygulara az ya da çok duyarlı olabilir

Yerçekimsel Güvensizlik
– Hareketten ve pozisyon değişikliklerinden korkan çocuklar
– Yüksekliği sevmezler veya ayaklarının yerden kesilmesinden hoşlanmazlar veya ağırlık merkezlerinin yer değiştirmesini sevmezler
– Duyusal Savunma Tepkisi
– Kavga et, kaç veya donup kal refleksi
– Merdiven çıkmaktan, oyun bahçesi ekipmanlarından, biziklet sürmekten ve başın dimdik olmadığı her aktiviteden kaçınırlar

Hareket Hastalığı
– Bazı çocuklar bazı tip aktivitelerden kaçınırlar fakat kendilerini tehdit altında hisstmezler – arabalar, salıncaklar, karnaval sürüşleri, tekneler ve asansörler

Aktivitelerden Kaçınma
– Hareket korkularından dolayı bazı çocuklar, motor becerileri ve motor planlama gelişimlerine negative etkisi olmasına rağmen bazı aktiviteleri yapmaktan kaçınırlar.
– Kaygı ve güvensizlik duygusu yaratır
– Daha güvenli olduğu için masa üstü aktiviteleri tercih ederler

Hareket Peşinde Koşanlar
– Bir çocuk her zaman harekete açlık duyar, hep hazırdır.
– Hareketi algılamazlar böylece uyanık kalmak ve organize olmak için hep daha fazla harekete ihtiyaç duyarlar
– Yavaş ritmik hareketlerin sakinleştirici ve düzenleyici etkileri vardır ve hiperaktif tepkiyi azaltabilir.

Düşük Tepkililik
– Yerçekiminin gereksinimlerini anlayamaz veya hareket kalitesine ulaşamaz.
– Risk korkuları olmadığından sürekli gözetim altında olmalıdırlar
– Denge tepkilerini hazırlama, motor planlama, hareketlerin derecelendirilmesi her zaman ortaya çıkmaz
– Hareketlerini düzenlemek için verimsiz geri bildirimler alırlar.
– Bu çocuklar kayda almazlar, uyum sağlamazlar veya vücutlarından vestibüler sistemlerine giden geri bildirimi anlamlandıramazlar, böylece çevrenin gerektirdiği şeyler konusunda uzmanlaşamazlar ve çevreye adapte olup, uyumlanıp hareketlerini planlayamazlar.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here