Tomatis Yöntemi

0
1385

Tomatis Yöntemi

TOMATIS Yöntemi, kurucusu Dr. Alfred A. Tomatis olan uzun süren araştırmalara dayalı bir yöntemdir. Ağırlıklı olarak klasik müzik olmak üzere çeşitli müziklerin pozitif yanlarını, yüksek gelişmiş bir elektronik cihaz olan “Elektronik Kulak” ile birleştiren duyusal ses uyarımının eşsiz bir tekniğidir.

Tomatis yönteminin amacı aşağıdaki iyileşmelerin ardından, dinleme biçimini değiştirmektir:

 • Kulağın çevresindeki akustik bilgiyi alabilme yeteneği
 • Sesin hava ve kemik iletimi arasındaki uyumu
 • Kulak ve beyin arasındaki mesajın daha verimli iletilmesi
 • Benzer sesleri ayırabilme yeteneğinde gelişme
 • Sağ kulağın güçlendirilmesi

Duyusal ses uyarımı dinleme ile uygulanan bir programdır. En temel hali ile dinleme programı arka arkaya üç bölümden oluşmaktadır. Programın içeriği her bireyin yaşadığı zorluklara ve dinleme testi sonuçlarına göre kişisel olarak hazırlanmaktadır. Program, bireyin vereceği tepkilere göre yeniden tasarlanabilir bu sayede de program en iyi etki sağlayabilmektedir.

Değişiklikler çoğunlukla şu şekilde görülür:

 • Dinleme yeteneğinde gelişme
 • İletişimsel ve sosyal kalıplarda pozitif değişiklik
 • Öğrenme ve hatırlama yeteneğinde gelişme
 • İstenen ve istenmeyen sesler arasındaki farklılığı ayırt etme

Yöntemin dünya çapında uzun yıllar kullanılmasından sonra bu alanda rastlanan diğer olumlu etkiler ise şunlardır:

 • Yabancı dil öğrenimi
 • Bireyin daha enerjik olması
 • Aşırı duygusal durumların dengelenmesi
 • Koordinasyon ve mekân uyumunda gelişmeler
 • Azalan anksiyete ve depresyon
 • Migrenin kısmen veya tamamen bitmesi

Yöntemin iki farklı dinleme programı vardır; Gelişimsel Dinleme Programı ve Tedavi Amaçlı Dinleme Programı. İlk program da SOLISTEN adı verilen özel bir mobil cihaz kullanımı mümkündür, bu genelde iş adamları, yöneticiler veya sporcular gibi çok meşgul hastalara önerilmektedir. Tedavi Amaçlı Dinleme Programı ise profesyoneller gözetimi altında dinleme merkezlerinde yapılmaktadır.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here