Şartlar & Koşullar

1 GENEL KULLANIM ŞARTLARI ve GENEL KOŞULLAR

Lütfen www.ozelegitimturkiye.com’u kullanmadan önce aşağıda yazılı olan bilgileri dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfada yazılı şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

www.ozelegitimturkiye.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.ozelegitimturkiye.com’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1- Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.ozelegitimturkiye.com herkese açık bir sitedir. Verilen hizmetler, aksi belirtilmedikçe, tüm üyeler ve ziyaretçiler için ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir.

1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.e. Üyenin/Kullanıcının, www.ozelegitimturkiye.com kampanyalarının, www.ozelegitimturkiye.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, www.ozelegitimturkiye.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.ozelegitimturkiye.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının www.ozelegitimturkiye.com tarafından tespit edilmesi durumunda, www.ozelegitimturkiye.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2- İçerik Kullanımı

2.a. www.ozelegitimturkiye.com tanıtmış olduğu,Yaşam Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve diğer Özel Kurumların içerikte gösterilen şekilde olduğunu garanti etmez. Fotoğraflarını görüp beğendiğiniz bir tesis gittiğinizde kapanmış veya tanıtım araçlarında gördüğünüzden farklı olabilir.

2.b. Merkezlere gitmeden önce Merkez yetkilileriyle iletişime geçmeniz kesinlikle tavsiye edilir. Buna uyulmadığı takdirde yaşanabilecek olumsuzluklardan www.ozelegitimturkiye.com sorumlu değildir.

2.c. Sitemizde görmüş olduğunuz bilgileri güncel tutmaya çalışıyoruz ancak gittiğinizde farklı durumla karşılaşabilirsiniz. www.ozelegitimturkiye.com verilerin güncel olduğunu garanti etmez. Gitmeyi düşündüğünüz, Merkez ile mutlaka iletişime geçiniz.

3- Sorumluluklar

3.a. www.ozelegitimturkiye.com’u ziyaret eden kullanıcıların istatistiki bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen istatistikler gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır.

3.b. Üye, www.ozelegitimturkiye.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.ozelegitimturkiye.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ye aittir.

3.c. İş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.ozelegitimturkiye.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, www.ozelegitimturkiye.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye’nin www.ozelegitimturkiye.com’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.d. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.ozelegitimturkiye.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.e. www.ozelegitimturkiye.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve www.ozelegitimturkiye.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden www.ozelegitimturkiye.com sorumlu tutulamaz.

3.f. Üye, www.ozelegitimturkiye.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.g. www.ozelegitimturkiye.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı www.ozelegitimturkiye.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.h. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.j. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.k. www.ozelegitimturkiye.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.l. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle www.ozelegitimturkiye.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, www.ozelegitimturkiye.com, ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

4. www.ozelegitimturkiye.com’un Hak ve Yükümlülükleri

4.a. www.ozelegitimturkiye.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. www.ozelegitimturkiye.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. www.ozelegitimturkiye.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.ozelegitimturkiye.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.ozelegitimturkiye.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.ozelegitimturkiye.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın www.ozelegitimturkiye.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine www.ozelegitimturkiye.com tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, www.ozelegitimturkiye.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, www.ozelegitimturkiye.com’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. www.ozelegitimturkiye.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip www.ozelegitimturkiye.com derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

 

Saygılarımızla,
www.ozelegitimturkiye.com