Özel Eğitim

0
314

Özel Eğitim 

Yaşıtlarından daha farklı zihinsel ve bedensel yapılara sahip olan bireylerin alacakları eğitimler özel eğitim olarak adlandırılmaktadır. Birçok nedenden dolayı kaynaklanan bu farklı algılama ve farklı düşünme yapıları özel eğitimler sayesinde en standart düzeylere çekilmeye çalışılacak ve bireylerin daha kaliteli bir eğitim imkânı alması sağlanacaktır. Özel eğitim sayesinde bireyler tüm eğitim, öğretim ve sosyal gereksinimlerini karşılayarak son derece kaliteli bir eğitim ile yetiştirişmiş olacaktır.

Özel eğitim sisteminde birçok farklı unsur bulunmaktadır. Eğitimin son derece verimli olması ve istenen sonuçların sağlanması için ilk olarak eğitmenin yetenekli, donanımlı ve özel yetiştirilmiş olması gerekmektedir.

Gerek standart eğitim düzleminde gerekse özel eğitim anlamında öğretmenler çocuklar tarafından rol model olarak görülürler. Bu yüzden de öğretmenlerin nitelikleri ve çocuklara olan yaklaşımları her zaman için çok fazla önem arz etmektedir. Özel eğitim sistemlerinde bu durum daha fazla önem kazanmakta ve özel eğitim öğretmenine her öğretmenden daha fazla sorumluluk düşmektedir.

Özel Eğitimin Amacı Nedir? 

Özel eğitim sisteminde ayrıca eğitim alanlarının nitelikleri ve özellikleri de farklılık gösterecektir. Normal okul binalarından ve sınıflardan daha farklı şekilde hazırlanacak olan özel eğitim okulları tamamen özel öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik şekilde oluşturulmaktadır.

Binaların dışında ayrıca eğitim ve öğretim ekipmanlarının da farklı olması gerekmektedir. Yaşıtlarından çok değişik boyutlarda algılayan özel eğitim öğrencileri için özel olarak geliştirilmiş olan eğitim öğretim ekipmanları kullanılmaktadır. Bu sayede de özel öğrencilerin algılama yetenekleri, motor gelişimleri ve eğitim aşamaları daha farklılık göstermekte ve daha faydalı sonuçlar alınmaktadır.

Tüm bu gereklilikleri yerine getiren özel eğitim kurumlarının belli başlı amaçları bulunmaktadır. Bu amaçları yerine getiren özel eğitim merkezleri her zaman için en doğru sonuçları sağlayacak ve yüksek kalite standartlarında eğitimler verecektir. Özel eğitim kurumlarının amaçlarına baktığımızda ise karşımıza şu gibi durumlar çıkmaktadır.

  • Türk Milliği eğitiminin genel esaslarına ve temel ilkelerine göre eğitim veren kurumlar öncelikle özel öğrencilerin toplum içindeki rollerini geliştirmesini sağlayacaktır. Toplumun birer parçası olarak yetişilmesini ve bireylerin bu bilinç ile yaşamalarına olanak sağlayacaktır.
  • Özel eğitim sayesinde bireyler başkaları ile son derece iyi ilişkiler kurabilecek, kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek ve çevresi ile uyum içinde olan mutlu bir birey olarak yetişmesi sağlanacaktır.
  • Özel eğitim sayesinde öğrenciler kendi yeterliliklerini öğrenecek ve bu yeterlilikleri ile temel yaşam becerilerini geliştirmeye çalışacaktır.
  • Özel öğrenciler için uygulanacak olan uygun eğitim programları, gerekli olan eğitim malzemeleri ve deneyimli personel ile özel eğitim kurumları özel eğitimin amacını en iyi şekilde sunacak ve bireylere olması gereken tüm eğitim becerilerini kazandıracaktır.

Özel Eğitim Veren Kurumların Özellikleri Nelerdir? 

Özel eğitim gerektiren bireyler kendi farklarına vardıkları zaman kendilerini toplumdan soyutlar ve hiçbir şekilde kendi ayakları üzerinde duran bireyler olarak yaşayamazlar. Fakat özel eğitimin amaçları ve işlevselliği sayesinde bu gibi durumlar tamamen ortadan kalkarak bireyler farklılığının farkındalığına vardırılacak ve bu farkındalık sayesinde hem toplumla barışık hem de kendini en iyi şekilde ifade eden bireyler olacaktır.

Özel eğitim sisteminde eğitim alacak olan bir bireyin öncelikle eğitim gereksinimleri ortaya çıkarılmalı ve buna göre bir özel eğitim sistemi geliştirilmelidir. Özel eğitim sisteminde her bireyin eğitilmesi farklılık gösterecek ve eğitimler tamamen kişiye yönelik olacaktır. Bu yüzden dolayı da genel bir şekilde özel eğitimden söz edilemez ve tamamen bireylerin düşünce dünyaları, ruhsal durumları ve algılama yeteneklerine göre özel eğitim sistemleri geliştirilmektedir.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here