Otizm’in Tedavisi Var Mı?

0
691

otizmin tedavisi var mıOtizm, Dünya’da yüzbinlerce çocukta görülen ve nedeni tam olarak saptanamayan gelişimsel bozukluklardan biridir. Nedenleri tam olarak saptanamadığı için de tedavisi konusunda yeterli ilerleme kaydedilememiştir. Bundan dolayı otizmin henüz bilinen bir tedavisi yoktur. Daha doğrusu Otizm’i tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi henüz bulunamamıştır. Bunun yanında Otizm nedeniyle bireylerin hayatında oluşan aksaklıkları önlemek ve Otizm belirtilerini biraz da olsa hafifletmek amacıyla farklı tedavi uygulamaları geliştirilmektedir. Aslına bakarsanız bunlara tedavi demekte doğru değildir. Çünkü uygulanan yöntemlerin amacı otizmi tedavi etmek değil bireyin yaşamını daha kaliteli hale getirmektir. Bundan dolayı da Otizm tanısı koyulduktan sonra bireylere özel eğitim programları hazırlanmalı ve gereksinimlerine göre eğitimler verilmelidir. Peki, Otizmli bireylere özel eğitim programları hazırlanırken hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Otizmli bireylere verilen özel eğitimin amacı, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak ve akranlarıyla aynı düzeye gelmesini sağlamaktır. Bundan dolayı da her bireye farklı bir yaklaşıma göre özel eğitim verilmektedir. Özel eğitimler esnasında yararlanılan yaklaşımları aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitsel Terapiler

  • Davranışçı Yöntem
  • Gelişimsel Yöntem
  • Görsel İletişim Sistemi
  • Etkileşime Dayalı Oyun Terapisi
  • Duyu Bütünleme Terapisi
  • Günlük Yaşam Becerileri

Konuşma Sorunlarına Yönelik Terapi

Otizmli bireylerin hemen hepsinde sosyal etkileşim ve iletişim sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların çözülmesini sağlamak için de özel terapiler uygulanmaktadır. Karşıdakini anlama ve kendini ifade etmeye yönelik dil becerilerini bu sayede öğrenmleri sağlanır. Ayrıca terapiler esnasında bireylere göz teması kurma, dinleme, bakma ve ilişki kurma gibi farklı ön beceleriler de kazandırılmaktadır.

Uğraşı Terapileri (Ergoterapi)

Uğraşı terapisini, mental, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, ortaya çıkartmak ve kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini sağlamak olarak açıklayabiliriz.

Diğer Yöntemler

Yukarıdakilerin dışında, Otizmli bireylere uygulanan farklı terapi ve tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Ancak henüz bu terapi yöntemleri hakkında çalışmalar devam ettiği için yararları hakkında yeterince bilgi bulunmamaktadır. Bu terapi ve tedavi yöntemlerini; müzik terapisi, yunuslarla terapi ve refleksoloji olarak sıralayabiliriz.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here