Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Semineri

0
2339

otizm-spektrum-bozuklugu-mesleki-gelisim-semineri

Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Semineri Amacı:

Bu seminerin amacı yaygınlığı her geçen gün artan yaygın gelişimsel bozukluk türlerinden biri olan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklar ve aileleri ile çalışan eğitimci ve uzmanların mesleki yeterliklerini yükseltmektir. Bu amaç doğrultusunda toplam 43 saatlik teorik ve uygulamalı bir seminer planlanmıştır. Bu seminer ile OSB alanında çalışan eğitimci ve uzmanlar, uygulamada en sık yaşadıkları durumlara ilişkin yasal uygulayıcı sertifikalarının da verileceği, pratik ve kullanılabilir bilgi ve beceri ile donatılacaktır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Semineri Detayları 

# Konu Eğitimci Saat
1 OSB olan çocuklarla ETKİNLİK ÇİZELGESİ geliştirme ve uygulama Prof. Dr. Binyamin BİRKAN 6
2 Orta ve Ağır Düzeyde OSB gösteren çocukların PROBLEM DAVRANIŞLARI ile başetme, OLUMLU DAVRANIŞLAR kazandırma Prof. Dr. Binyamin BİRKAN 6
3 ETEÇOM*(Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale) Programı Uygulayıcı Sertifika Eğitimi Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN 6
4 OSB gösteren çocuklarla DOĞAL ÖĞRETİM ve DOĞAL DİL ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN 4
5 OSB gösteren çocuklarda DEĞERLENDİRME Süreci (Bu seminer Türkiye Standardizasyonu yapılmış toplam 5 aracın sertifikalandırmasını kapsayacaktır. Bu araçlar: İVO-ODS içerisinde bulunan 5 değerlendirme aracı şunlardır; GOBDÖ-2 TV, ODKL, SEDA, VODA ve EDA Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Yard. Doç. Dr. Veysel AKSOY Dr. Onur ÖZDEMİR 6
6 OSB gösteren çocukların ailelerine yönelik AİLE EĞİTİMİ’ni programlama ve uygulama Yard. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ 6
7 OSB gösteren çocuklarla SPOR & AQUATERAPİ Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ 3
8 OSB gösteren çocuklarla MOTOR ÖĞRENME ve MÜDAHALE Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ 3
9 OSB’li çocuklarla AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM Uzman Ali KAYMAK 3
TOPLAM 43 SAAT

Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Seminer Takvimi

25.01.17

ÇARŞAMBA

Saat Konu Eğitimci
09:00-12:30 İVO OTİZM DEĞERLENDİRME SETİ (İVO-ODS) Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Yard. Doç. Dr. Veysel AKSOY Dr. Onur ÖZDEMİR
12:30-13:30 Yemek Molası
13:30-16:00 İVO OTİZM DEĞERLENDİRME SETİ (İVO-ODS) Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Yard. Doç. Dr. Veysel AKSOY Dr. Onur ÖZDEMİR
16:00-18:00 DOĞAL ÖĞRETİM & DOĞAL DİL ÖĞRETİMİ Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

26.01.17

PERŞEMBE

Saat Konu Eğitimci
09:00-12:30 Orta ve Ağır Düzeyde OSB’li çocukların PROBLEM DAVRANIŞLARI ile baş etme, OLUMLU DAVRANIŞLAR kazandırma Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
12:30-13:30 Yemek Molası
13:30-16:00 Orta ve Ağır Düzeyde OSB’li çocukların PROBLEM DAVRANIŞLARI ile baş etme, OLUMLU DAVRANIŞLAR kazandırma Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
16:00-19:00 OSB gösteren çocuklarla MOTOR ÖĞRENME ve MÜDAHALE Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ

27.01.17

CUMA

Saat Konu Eğitimci
09:00-12:30 OSB olan çocuklarla ETKİNLİK ÇİZELGELERİ geliştirme ve uygulama Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
12:30-13:30 Yemek Molası
13:30-16:00 OSB olan çocuklarla ETKİNLİK ÇİZELGELERİ geliştirme ve uygulama Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
16:00-18:00 OSB gösteren çocuklarla SPOR & AQUATERAPİ Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
20:00-21:00 HAVUZDA AQUATERAPİ UYGULAMASI Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ

28.01.17

CUMARTESI

Saat Konu Eğitimci
09:00-12:30 ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
12:30-13:30 Yemek Molası
13:30-16:00 ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
16:00-18:00 DOĞAL ÖĞRETİM & DOĞAL DİL ÖĞRETİMİ Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

29.01.17

PAZAR

Saat Konu Eğitimci
09:00-12:30 AİLE EĞİTİMİ Yard. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ
12:30-13:30 Yemek Molası
13:30-16:00 AİLE EĞİTİMİ Yard. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ
16:00-19:00 OSB’li çocuklar için AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM Uzman Ali KAYMAK

NOT: Seminer aralarında ÇAY-KAHVE-KURABİYE molası verilecektir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Semineri Konu İçerikleri

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklar için ETKİNLİK ÇİZELGESİ geliştirme ve uygulama

PROF. DR. BINYAMIN BİRKAN

Etkinlik çizelgesi bireyi bir dizi etkinlikle meşgul olmaya yönlendiren fotoğraf veya sözcük setidir. Çocuklar bir yetişkinin yardımına ihtiyaç duymadan çizelge kullanarak etkinliklerini seçme,  sıraya koyma, değişiklik yapma ve iletişim kurmanın  yanı sıra oyun, öz-bakım, sosyal etkileşim, akademik, iş ve ev yaşamına uygun becerileri de öğrenirler.

KONULAR:

 • Etkinlik çizelgesi nedir?
 • Etkinlik çizelgesinin avantajları
 • Etkinlik çizelgesi geliştirme
 • Çizelge takip etme becerisinin öğretimi
 • Bağımsızlık, seçim yapma ve sosyal etkileşimi öğretmek için etkinlik çizelgesi planlama
 • Oyun, günlük yaşam, akademik, ev ve iş becerisi öğretmek için etkinlik çizelgesi planlama
 • Olası sorunlar ve çözüm yolları

Orta ve Ağır Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların PROBLEM DAVRANIŞLARI ile baş etme, OLUMLU DAVRANIŞLAR kazandırma

PROF. DR. BINYAMIN BİRKAN

OSB’li (Otizm Spektrum Bozukluğu) çocuklarda sıklıkla gözlemlediğimiz problem davranışlardan bazılarına öfkelenme, kendini yaralama, zarar verme, rahatsız etme, sıra dışı ve yinelenen motor, sözel ve görsel beden hareketleri, başkalarına bağımlılık, düşük düzeyde meşguliyet, söz dinlememe, kıyafet seçme, yiyecek seçme, aşırı yeme, tuvalet becerileri, sınırlı ilgi ve etkinlikler örnek olarak gruplanabilir. Bu eğitimde otizmli çocuklarda sıkça karşılaşılan problem davranışların neler olduğu ve bu problem davranışlara bilimin nasıl çözüm bulduğu örnek videolarla aktarılacak, katılımcılara Orta ve ağır düzeyde OSB’li (Otizm Spektrum Bozukluğu) çocukların problem davranışları ile baş etme, olumlu davranışlar kazandırma teknikleri örnek videolar ile kazandırılacaktır. KONULAR:

 • Problem davranışlar
 • Problem davranışların nedenleri
 • Problem davranışların olumsuz sonuçları
 • OSB’li çocuklarda sık görülen problem davranışlar
 • Problem davranışları önleme
 • Problem davranışlarda tıbbi yöntemler
 • Problem davranışlarda UDA temelli yöntemleri

ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı)

PROF. DR. İBRAHIM H. DİKEN

ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır. ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM (Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) gibi ilişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler.  Çocuk gelişimine ve ebeveyn-çocuk gelişimi, ebeveynin yanıt vericiliği üzerine yıllardır yapılan çalışmalar temelinde ETEÇOM, ABD’’de Prof. Gerald Mahoney ve Prof. James MacDonald tarafından 2006 yılında program haline getirilmiştir. Programın Türkiye’deki telif hakları ve eğitim verme yetkisi  Prof. Dr. İbrahim H. Diken’e verilmiştir. ETEÇOM’un etkiliği farklı yetersizliği olan ya da gelişimi risk altında olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri ile ABD; Kore ve Türkiye’de sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar temelinde günümüze kadar yapılan ETEÇOM çalışmaları Down Sendromu, Otistik bozukluk (Otizm), Serebral Palsi, Zihinsel Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni belli olmayan  Gelişimsel Gerilik, Pramatüre/Düşük Doğum Ağırlığı gibi farkı durumları olan çocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. ETEÇOM, oldukça sistematik, takibi ve uygulaması kolay bir programdır. Programın uygulamacı sertifikasını alan uzman/eğitimci ister kendisi çocuk ile uygulayabilir ister ise çocuğun birincil bakıcısı ile uygulayabilir. Programın ister ister kurumda uygulama seçeneği olmasından dolayı ETEÇOM, ev ya da kurum merkezli bir erken müdahale programıdır. ETEÇOM’un hedefi uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, çocuğun bilişse, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı kazanmasını ya da geliştirmesini hedefler. ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ebeveyne/uzmana/eğitimciye öğretilir. 66 strateji ile de ilişkili tartışma noktaları bu temel davranış ve stratejilerin mantığını açıklar. ETEÇOM haftada 1-2, 1-1.30 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir. Her oturumda 1-2 strateji çalışılır. Yaklaşık 6 ay içerisinde programdaki stratejiler tamamlanır ve çocuğun gelişimden anlamlı gelişmeler gözlenebilir. Aşağıdakiler ETEÇOM kapsamında yer alır ve sertifika alma sürecinde nasıl kullanılacakları uygulamacılara öğretilir:

ETEÇOM ÖĞRETİMSEL STRATEJİLERİ: Çocuğun 16 temel davranışı kazanmasına ya da geliştirmesini destekleyici uzmanın/ebeveynin ya da eğitimcinin çocukla kullanacağı 66 öğretimsel strateji ve pratik öneriler…

ETEÇOM BİLGİ NOTLARI: 16 temel davranış, 66 strateji ile ilişkili ve bunların neden önemli olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 130 bilgi notu  ve açıklamaları…

ETEÇOM EV ÖDEVİ: Oturumlarda öğretilen stratejilerin farklı ortam ve durumlarda nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile geliştirilen eylem planı…. ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ: Hangi temel davranışın seçilmesine yardım edici ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ FORMU…

ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ: Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…

ETEÇOM OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber…

ETEÇOM OTURUM PLANI: ETEÇOM oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyene uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan…

ETEÇOM PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM stratejilerinin, tartışma noktalarının ve temel davranış profile puanlarının kaydedildiği ETEÇOM’un ve çocuğun ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formu

ETEÇOM PROGRAMININ UYGULANMASI: ETEÇOM programının nasıl uygulanacağını aşama aşama açıklayan bilgilendirici rehber

DOĞAL ÖĞRETİM & DOĞAL DİL ÖĞRETİMİ

PROF. DR. İBRAHIM H. DİKEN

Doğal Öğretim, özel eğitime gereksinim duyan veya risk grubunda yer alan küçük çocukların beceriler kazanmasına ve kazanılan becerileri pekiştirmesine olanaklar sunan, öğretimin çocuğun günlük doğal yaşantısı içinde (okul ortamı için rutin, etkinlik ve geçişler) sunulduğu bir öğretimsel süreçtir. Çocuğun uyanık olduğu her an ve her yer aslında çocuk için sayısız öğrenme yetişkin için ise sayısız öğretme fırsatı içerirken, doğal öğretim süreci bu fırsatlarım amaçlı ve sistematik kullanımı ve farkındalığını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreç aslında ister özel gereksinimi olsun ister olmasın tüm çocuklar ile etkin bir şekilde kullanılabilecek bir süreçtir. Bu süreç içerisinde kullanılacak çeşitli strateji ve düzenlemeler bulunurken, bunların oldukça fazla etkililik araştırmaları bulunmakta ve OSB’de kanıta dayalı uygulamalardan biri olarak rapor edilmektedir. Bu seminerde katılımcılara OSB gösteren çocuklar ile doğal öğretim süreci ve doğal dil öğretim stratejilerinin neler olduğu video destekli uygulamalar ile aktarılacaktır.

KONU BAŞLIKLARI:

 • OSB’de gelişim ve öğrenme süreci
 • Doğal Öğretim Süreci
 • Doğal Öğretim Stratejileri
 • Doğal Dil Öğretim Stratejileri
 • Çevresel Düzenlemeler
 • Doğal Öğretim Planı (DÖP) Hazırlama ve Uygulama

İVO OTİZM DEĞERLENDİRME SETİ (İVO-ODS)

PROF. DR. İBRAHIM H. DİKEN, YARD. DOÇ. DR. VEYSEL AKSOY, DR. ONUR ÖZDEMİR

İVO-ODS’nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çalışmaları yapmaya hizmet etmektedir. İVO-ODS içerisinde bulunan 5 değerlendirme aracı şunlardır; GOBDÖ-2 TV, ODKL, SEDA, VODA ve EDA. SEDA, VODA ve EDA değerlendirme araçları çocukların performansını bir örneklem grubu ile karşılaştırmaya olanak sağlayan standardizasyon verilerine de sahiptir. Bu seminerde bu değerlendirme araçlarının kullanım ve uygulanmasına ilişkin sertifikalanma süreci

 1. GOBDÖ-2 TV: Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir. GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme, (d) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, (e) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme ve (f) Bilimsel araştırmalar için veri toplama amaçları için kullanılabilir. GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV’de toplam 42 madde yer almaktadır.  Maddeler görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanmaktadır. GOBDÖ-2-TV’de ayrıca 3 yaşından önce gelişimsel gecikmeyi sınayan Ebeveyn Görüşmesi formu ve birey hakkında daha detaylı bilgi almayı amaçlayan açık uçlu sorular yer almaktadır. GOBDÖ-2-TV’nin Türkiye Standardizasyonu yapılmış olup, GOBDÖ-2-TV’nin değerlendirmesi sonucu birey zeka testlerinde olduğu gibi Otistik Bozukluk İndeksi (Puanı) adı verilen standart bir puan elde etmektedir.
 2. U-ODKL (Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi): DSM-5 de yer alan yeni tanı ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir çocukta OSB’nin bulunma derecesini ortaya koymak ve çocuğun gereksinim duyduğu destek düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aracın konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı kesim puanları olduğundan her türlü OSB tablosunun değerlendirilmesinde kullanımı uygundur.
 3. SEDA (Sosyal Etkileşim): SEDA çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemede kullanılan oyuna dayalı bir eğitsel değerlendirme aracıdır. Çocuk yetişkin etkileşiminin gözleme dayalı olarak sistematik bir değerlendirmesini yaparak çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.  Araçtan elde edilen veriler hem çocuğun programının düzenlenmesinde hem de GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.
 4. VODA (Vocal Davranış Değerlendirme Aracı): VODA OSB de dil örneği almaya ve çocuğun sahip olduğu dil becerilerini OSB yönünden değerlendirmede kullanılmaktadır. VODA da tıpkı SEDA gibi çocuğun müdahale programını geliştirmede ve GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.
 5. EDA (Eğitsel Değerlendirme Aracı): EDA OSB tanısı ya da şüphesi olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil, beden kavramı gibi temel alanlarda bir değerlendirmesini yapmayı sağlamaktadır. EDA aracılığıyla elde edilen bilgiler çocuğun öğrenme ortamlarında edindiği temel becerileri test etmeye yaramakta ve programının planlamasına katkı sağlamaktadır.

OSB’ li çocuklar için Ayrık Denemelerle Öğretim

UZM. ALI KAYMAK

Ayrık denemelerle öğretim, OSB’li çocukların öğrenmesini desteklemek için bilginin bireyselleştirmesi ve kolaylaştırılması yöntemidir. OSB’li çocuklar için, özellikle yeni davranış kazandırma sürecinde  (ör: önceden yapamadıkları konuşma sesleri ve motor hareketler) ve yeni ayırt edici uyaranlar (ör. Farklı isteklere doğru tepkiler vermesi) için uygundur. Ayrık denemeli öğretim ayrıca, ileri düzeyde becerilerin öğretiminde ve problem davranış ile başa çıkmada da kullanılabilir.

KONULAR:

 • Ayrık denemelerle öğretim nedir?
 • Ayrık denemelerle öğretimin önemi ve kullanım alanları
 • Ayrık denemelerle öğretimi planlama ve uygulama
 • Ayrık denemelerle öğretim uygularken dikkat edilmesi gerekenler
 • Örnek videolar

AQUATERAPİ SEMİNERİ

DOÇ. DR. MEHMET YANARDAĞ

Hareket güçlüğü olan OSB’li çocuk ve gençlere yönelik müdahale yaklaşımlarından birisi olan Aquaterapi konusunda, OSB’li bireylerle çalışan uzman ve öğretmenlere (özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist, ergoterapist, beden eğitimi öğretmeni, antrenör) yönelik farkındalık oluşturma, mevcut bilgi düzeylerini geliştirme ve kliniğe ilişkin bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

KONULAR:

 • Suyun dinamik özellikleri
 • Uyarlanmış su içi müdahalede modeller
 • Değerlendirme
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programı
 • Aquaterapi seansını yapılandırma
 • Su içi teknikler

MOTOR ÖĞRENME VE MÜDAHALE SEMİNERİ

DOÇ. DR. MEHMET YANARDAĞ

Otizm spektrum bozukluklarının teşhis ölçütü, motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan çalışmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Uyarlanmış motor programlar OSB’li çocukların hareket kapasitesini arttırma, sosyal etkileşim fırsatı sağlama, tekrarlı/yinelenen hareketleri azaltmada bir fırsat sağlamasına rağmen, bu konu araştırmacılar, uzmanlar ve aileler tarafından gözden kaçırılmaktadır. Bu seminer OSB’li çocuk ve gençlerle çalışan uzman ve öğretmenlere (özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist, ergoterapist, beden eğitimi öğretmeni, antrenör) kaba ve ince motor becerilerin bağımsız sergilenmesinde motor öğrenme prensiplerinden yararlanma stratejilerini kazandırmaktır.

KONULAR:

 • Kavramlar
 • Motor gelişim özellikleri
 • Sinir sisteminde farklılıklar
 • Motor ve hareket yetersizlikleri
 • Değerlendirme
 • Motor öğrenme
 • Motor müdahale ve hareket eğitimi

OSB gösteren çocukların ailelerine yönelik AİLE EĞİTİMİ’ni programlama ve uygulama

YARD. DOÇ. DR. AVŞAR ARDIÇ

Bu atölye çalışmasının amacı özel eğitim alanında çalışan uzmanların otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların ebeveynlerine yönelik aile eğitim uygulamalarını hazırlama becerilerinin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda atölye uygulamasında özel eğitim alanında çalışan uzmanlara şu alanlarda bilgi ve uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır;

 • OSB olan çocuğun ailesinin gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Gereksinimler doğrultusunda aile eğitiminin içeriğinin planlanması
 • Aile eğitimini etkileyen etkenler ve bu etkenlerin kontrol altında alınması
 • Aile eğitimi uygulamasının  gerçekleştirilmesi
 • Aile eğitimi uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi

Katılımcıların özel eğitim uygulama alanında aileler hakkında edindikleri deneyimleri atölye çalışması sırasında aile eğitim programına yansıtmaları çalışmanın alanda uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen içeriğin atölye çalışması sırasında oluşturulmasında katılımcılardan deneyimlerini aktarmaları beklenecektir. Bu atölye çalışması sonunda katılımcılar:

 • OSB olan çocukların ailelerinin aile eğitimi gereksinimlerini belirlemenin yollarını ifade edebilecekler;
 • Aile eğitiminin içeriğini aile gereksinimleri temelinde belirleyebilecekler
 • Aile eğitiminin içeriğini hazırlayabilecekler
 • Aile eğitimini etkileyen etkenleri tanımlayabilecekler ve olası kontrol yollarını ifade edebilecekler
 • Aile eğitimi uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olabilecekler
 • Aile eğitimi uygulamasının sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Seminerine 

Kimler Katılabilir

Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/birey ve aileleri ile çalışan ya da çalışacak olan eğitimci/uzmanlar, konuya/alana ilgi duyanlar…

KATILIMCILARA VERİLECEK BELGELER VE DÖKÜMANLAR

SERTİFİKALAR

 1. ETEÇOM seti (ETEÇOM MÜFREDATI, UYGULAMA VİDEOLARI) ve ETEÇOM UYGULAYICI SERTİFİKASI
 2. GOBDÖ-2-TV seti (KULLANIM KILAVUZU VE 25 ADET FORM) ve GOBDÖ-2-TV KULLANIM SERTİFİKASI
 3. “İVO OSB EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SETİ” (KULLANIM KILAVUZU VE 25’ER ADET FORM) VE İVO OTİZM EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SETİ KULLANIM SERTİFİKASI

BELGELER

 1. DOĞAL ÖĞRETİM & DOĞAL DİL ÖĞRETİMİ materyalleri (MODÜLER KİTAP SETİ VE VİDEOLAR) ve SEMİNER BELGESİ
 2. ETKİNLİK ÇİZELGELERİ seti (Yazılı ve görsel dökümanlar) ve ETKİNLİK ÇİZELGELERİ SEMİNER BELGESİ
 3. PROBLEM DAVRANIŞLARLA BAŞETME seti (Yazılı ve görsel dökümanlar) ve PROBLEM DAVRANIŞLARLA BAŞETME SEMİNER BELGESİ
 4. OSB SPOR & AQUATERAPİ Uygulamaları Kılavuzu ve OSB SPOR & AQUATERAPİ UYGULAMA BELGESİ
 5. AİLE EĞİTİMİ Kiti (Aile Danışmanlığını Planlama ve Uygulama Yazılı ve Görsel Materyalleri) ve AİLE EĞİTİMİ SEMİNER BELGESİ
 6. AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM KILAVUZ KİTAPÇIĞI ve AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM SEMİNER BELGESİ
 7. OSB gösteren çocuklarla MOTOR ÖĞRENME ve MÜDAHALE Kılavuz KİTAPÇIĞI VE MOTOR ÖĞRENME ve MÜDAHALE SEMİNER BELGESİ
 8. 43 SAATLİK UYGULAMALI OTİZMDE MESLEKİ GELİŞİM SEMİNER KATILIM BELGESİ

TARİHLER

KESİN KAYIT: 9 OCAK

9 Ocak tarihine kadar; ilk taksit -minimum ödenmesi gereken- ödemesinin yapılması gerekmektedir. Detaylar aşağıdaki bölümde yer almaktadır.

SEMİNER YERİ

AKKA ANTEDON OTEL*****, BELDİBİ-KEMER, ANTALYA

KAYIT ÜCRETİ

KONAKLAMALI

5 GECE ULTRA HER ŞEY DAHİL, TEK KİŞİLİK ODADA KONAKLAMA + SEMİNER ÜCRETİ: 3000 TL KDV DAHİL (EN AZ 300 TL ERKEN KAYITTA HAVALE VEYA EFT ŞEKLİNDE ÖDENECEK, KALAN KISIM KONGRE SIRASINDA ÖDENECEKTİR. KALAN KISMI KREDİ KARTINA 9 TAKSİTE KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI OLUŞTURULACAKTIR.) Misafir konaklama ücreti yetişkin günlük 150 TL, 0-6 YAŞ ÇOCUK ÜCRETSİZ konaklayabilecektir. KONAKLAMASIZ SEMİNER ÜCRETİ: 2500 TL KDV DAHİL (EN AZ 250 TL ERKEN KAYITTA ÖDENECEK, KALAN KISIM KONGRE SIRASINDA ÖDENECEKTİR. KALAN KISMI 9 TAKSİTE KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI OLUŞTURULACAKTIR.) Konaklamasız kayda SEMİNERLERE katılım ve SEMİNER BELGELERİ, Çay-Kahve-Kurabiye Molaları ve ÖĞLEN YEMEĞİ dahildir. Seminer saatleri dışında otelde kalınması ve seminer saatleri içinde ve dışında otelin diğer imkanlarından yararlanılması mümkün değildir.

ÖDEME

BANKA: TÜRKİYE İŞ BANKASI HESAP ADI: EĞİTEN KİTAP IBAN: TR39 0006 4000 0014 2920 4250 11

Lütfen açıklama kısmına Otizm Seminer 2017 yazınız.

Detaylı bilgi için siteyi ziyaret ediniz.

http://www.otizmseminer2017.com/

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here