İşitsel Entegrasyon Eğitimi

1
1473

işitsel entegrasyon eğitimi
işitsel entegrasyon eğitimi

İşitsel Entegrasyon Eğitimi Nedir?

İşitsel Entegrasyon Eğitimi (İEE), DEHB, ADD, disleksi, işitme zorlukları, otizm, gelişimsel geciklemeleri, düşük konsantrasyon ve diğer başka özel ihtiyaçları bulunan kişilere yardımcı olan güçlü bir eğitsel müzik programıdır.

İşitsel entegrasyon eğitimi, işitme mekanizmasının uyarılması ile alakalıdır ve tedavi sonrasında işitme yeteneğini gelişmektedir. İşitme anomalileri, özellikle davranış, evdeki seslere karşı duyarlılık, sosyal etkileşim, öğrenme, konuşma ve dil gelişimi başta olmak üzere günlük hayatın birçok yönünü etkileyebilir. Ayrıca konuşmalarını düzeltmek isteyen ve yakınlarındakilerin konuşma bozukluğuna sahip olduğunu öğrenen bireylerde eğitime katılabilmektedir.

Program, 20 adet yarım saatlik oturumları dinlemekten oluşmaktadır. Her gün iki seans olacak şekilde 10 gün sürmektedir.

İşitsel Entegrasyon Eğitimine Genel Bakış (İEE)

Uluslararası tanınan kulak burun boğaz uzmanı ve mucit olan öncü Dr. Alfred Tomatis (1920-2001), Mozart’ın bestelerini elektronik olarak duyusal entegrasyon ve motor beceri zorlukları yanı sıra otizm, işitsel işleme sorunları, disleksi, öğrenme zorlukları, dikkat eksikliği bozuklukları gibi çeşitli rahatsızlıkları hedeflemek üzere uyarlamıştır. Onun takipçisi ve başarılı bir Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) uzmanı olan Dr. Guy Berard ayrıca mevcut eğitim yaklaşımını geliştirmiştir. Berard, davranışsal ve bilişsel sorunların genellikle bireyin, sesleri “diferansiyel” şekilde algıladığından ötürü ortaya çıktığına inanmıştır. Doktor bunun, bireylerin belirli frekansları, diğer frekanslardan daha keskin bir şekilde algıladığı anlamına geldiğini açıklamıştır. Bu sebeple sesler bu bireylerde daha “bozuk” bir şekilde algılanmaktadır. Bu genellikle anlama ve davranış zorluklarına yol açmaktadır. Berard’ın amacı, “bozuk” işitmeyi ve belirli frekanslara karşı aşırı duyarlılığı azaltmaktır, böylece İşitsel Entegrasyon Eğitimi (İEE) sonrasında bireyler, ideal tüm frekansları eşit derecede iyi bir biçimde algıyalabilecek olurlar. Eğitim sonrasında birey, konuşma sesleri de dahil olmak üzere tüm çevresel sesleri olması gerektiği gibi duyabilecektir.

Günümüzde öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği bozukluğu, disleksi, otizm ve yaygın gelişimsel gecikmeye sahip olan çocuklar ve yetişkinler İşitsel Entegrasyon Eğitimi’nden (İEE) yararlanmaktadır. Nüfusun yaklaşık olarak %20’si, işitme veya belirli seslere duyarlılık bozuklukları yaşamaktadırlar. Bu, dil ve okuma ile ilgili sorunların yanı sıra uygunsuz ya da anti-sosyal davranışlar, sinirlilik, uyuşukluk, dürtülerine hakim olamama, huzursuzluk, yüksek tansiyon seviyelerine katkıda bulunabilir.

Gelişmeler, bireylerin İşitsel Entegrasyon Eğitimi (İEE) aldıktan sonra daha uygun ifade ve etkileşim gerçekleştirdiklerini kanıtlamıştır aynı zamanda bireylerin daha iyi artikülasyon ve işitsel anlama becerileri oluşmuş ve akademik ve sosyal becerilerinde genel bir artış gerçekleşmiştir.

İşitsel Sorunların Potansiyel Göstergeleri

 • Kulak enfeksiyonları geçmişi
 • Sözlü talimatlara dikkat etmemek
 • Arka plandaki gürültülerden kolayca dikkatin dağılması
 • Seslemede zorlanma
 • İşitsel yollar aracılığıyla zor öğrenme
 • Dil veya konuşma güçlüğü teşhisi
 • Sözlü uyaranlara karşı yavaş tepki süresi
 • Sesleri önlemek için kulakları kapatmak
 • Konuşma sırasında sıklıkla garip veya uygunsuz tepkiler vermek
 • Kolayca sinirlenmek
 • Uçak vb sesleri herkesten önce duymak ve genellikle bunlardan kaçmaya çalışmak
 • Göz temasından kaçınmak
 • Uğuldamak veya gürültü yapmak
 • Gününü organize etmekte zorluk yaşamak
 • Günün sonunda yorgunluk
 • Sabit aktivitelere veya görsel uyaranlara ihtiyaç duymak
 • Kendisini ifade etmek için doğru kelimeleri bulmada zorluk yaşamak

İşitsel Entegrasyon Eğitimi (İEE) için Kimler Adaydır?

İşitsel sisteminde hassasiyet veya bozukluk olan kişiler İşitsel Entegrasyon Eğitimi (İEE) için adaydırlar. Belirtiler, aşırı ses hassasiyeti, davranışları kontrol edememe ve işitsel işleme zorluklarını içermektedir. Aşırı işitme hassasiyetine sahip kişiler aşağıdaki şu davranışları sergileyebilirler:

 • Elleri ile kulakları kapatmak veya seslerden kaçmak
 • Yüksek seslere tepki olarak ağlamak
 • İşitsel girdileri duymazdan gelmek, sağır gibi davranmak, sık hayal kurmak, dikkat dağınıklığı veya odaklanmada güçlük çekme
 • Gürültülü, kalabalık yerlerden kaçınmak
 • İşitsel anlama problemleri, görsel olarak daha iyi öğrenme, sözlü yönergeleri takip etmekte zorluklar
 • Sözlü komutları yerine getirmek için fiziksel komutlara ihtiyaç duymak
 • Sözlü komutun sadece bir kısmına yanıt vermek
 • Rastgele seslerden kolayca dikkat dağılması
 • Yavaş tepki süresi
 • Dilsel açıdan gecikme veya bozukluk
 • Tutarsız performans

İşitsel Entegrasyon Eğitimi (İEE) Sonucu Ne Gibi Değişikler Olabilir?

 • İşitsel Entegrasyon Eğitimi (İEE) sonrasında müşterinin davranışlarında değişenler aşağıdakileri içermektedir:
 • İşitsel girdi için dikkat artışı
 • Gelişmiş sosyal davranış
 • İletişime için ilginin artması
 • Daha iyi göz teması
 • Gelişmiş artükilasyon
 • Gelişmiş işitsel anlama
 • Akademik becerilerde genel bir gelişme
 • Seslere aşırı tepki, saldırgan davranışlar, ekolali, dikkat dağınıklığı ve öfke nöbetlerinde azalma

1 YORUM

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here