DIR Floortime

1
1383
DIR Floortime
DIR Floortime

Öğrenme Ağacı ve The Greenspan Floortime Yaklaşımı

DIR Floortime Modeli

”D” Develepmantel (Gelişimsel)

”I” Individual Differences (Bireysel Farklılıklar)

”R” Relationship-Based (İlişki Temeli)

İşlevsel Gelişimsel Kapasiteler

Dokuz Gelişimsel Dönüm Noktaı

Çocuğun Gelişimsel Profili

Bireysel Farklılıklar

Duyusal modülasyon ve işleme

Motor planlama ve sıralama

İşitsel işleme

Görsel uzamsal işleme

İlişkiler – Bakıcı/Çocuk

Etkileşimler ve aile modelleri

DIR Modeli: Öğrenme Ağacı

Sözlü ve Yazılı ifade – Okuduğunu Anlama – Matematik- Sosyal Beceriler – Soyut Düşünme

Büyüme İlişkileri, pozitif sağlıklı Çevre, pozitif Bakıcı Kişiler, 5N1K’ya cevap vermek, fikirler, düşünce Oluşturma, gereksinimler, sürerlilik, problem çözme, döngülerin açılması, döngülerin kapatılması, yüz jestleri, göz teması ,kişi, çevre duyarlılığı, mantıklı düşünme, düşüncelerin sembolik ve anlamlı kullanımı, sosyal problem çözümü ve sürerlilik, çift yönlü iletişim, dahil olmak, ortak ilgi, regülasyon ve duyusal işleme

Ağacın Gövdesi: Gelişim

Fonksiyonel Duygusal Gelişimin 9 Basamağı

Sakin ve regüle kalmak; ortak ilgi kurmak

Dahil olma ve bağ kurma

Temel niyet içeren etkileşim ve iletişim; 5-10 iletişim döngüsü

Problem çözme; niyet içeren sürerli ortak etkileşimler

Düşüncelerin ve sözcüklerin yaratıcı ve anlamlı kullanılması

Düşünceler arasında mantıklı köprüler kurmak

Çok nedenli, karşılaştırmalı düşünmek

Gri alan düşüncesi

Bir iç standarda dair yansıtmacı düşünme

Kökler: Bireysel Farklılıklar

Motor Gelişim

Motor planlama ve sıralama

Kaba ve ine motor

Denge ve Koordinasyon

İşitsel/Dilsel İşleme

İfade edici ve alıcı

Görsel- Uzamsal İşleme

Takip etme ve tarama

Görsel düşünme

Duyusal Modülasyon ve İşleme

Üst ve at reaktif duyusal sistemler

Vestibüler ve propriyoseptif sistemler

İlişkiler

Bakıcı/çocuk etkileşimleri ve aile modelleri

Öğretmen/çocuk etkileşimleri

Terapist/çocuk etkileşimleri

Bütün bakıcılar benliğe odaklanmalıdır.

Ben ne tür bir bireyim ?

Farklı Duygulara nasıl tepki veriyorum ?

Çocuk benimleyken farklı davranıyor mu ?

Pozitif Bir İlişki Kurmak

Eğlenin

Çocuğun ilgilerine yönelik ilgi ve heyecan ortaya koyun

Dinleyin, yargılamayın, ders vermeyin

Yakınlık gösterin ve empati kurun

The Greenspan Floortime Yaklaşımının Esasları

Çocuğun liderliği

Teşvik etme

Etkileşimi genişletme

Regülasyon Üzerine Çalışma ve İlk Üç Gelişimsel Adım

Ortak ilgi

Dahil olma ve bağ kurma

Temel niyetli etkileşim ve iletişim

Sakin ve Regüle Kalma

Duyusal ve duygusal sistemler ; sakin ve regüle kalmak

Aşırı duyarlığının ve duyusal gereksinimlerin farkında olun, her iki durumda ilgiyi kısıtlayabilir ve çocuğun regüle durumunu bozabilir.

Duygusal girdiler ve gereksinimler de aynı ekilde çocuğun regüle durumunu bozabilir ve ilgiyi kısıtlayabilir.

Ortak İlgi Çalışması

Çocuğun liderliğini takip edin

Çocuğun ne yaptığını gözlemleyin ve çocukla birlikte sizde yapın

Aktivitesine katılın

Çocuğun duygusal ilgisine kontrol altında tutmak için motive edici ilgiler, aktiviteler ve objeler kullanın.

Dahil Olma ve Bağ Kurma

Duygulanım; çocuğa ya da çocuğun dahil olduğu aktiviteye olan ilginizi göstermek ya da çocuğun göz temasını artırmak ve bizimle birlikte jestler yapması için kişisel duygusal enerjinin jest yapma ve ses çıkarma biçiminde kullanımı

Oyunla engelleme: çocuğun sizin varlığınızı anlaması için duygulanımı oyuncu bir tavırla kullanmak ve fiziki engeller biçiminde engeller oluşturmak

Temel Niyetli Etkileşim ve İletişim (5-10 Döngü)

Duyusal oyun çocuğun bağ ve etkileşim kurarak keyfi almasına yardımcı olmak için sıkıca sarılma, sallanma, dönme vb. gibi duyusal eğlenceler kullanın.

Bilmeden gelme oyuncu bir tavırla bir şey nasıl yapacağınızı ya da çocuğun ne beklediğini bilmiyormuş gibi davranın. Bu çocuğun size kendisi için bir şey yaptırabilmek amacıyla daha fazla iletişim ve etkileşim döngüsü kullanmasını sağlar.

Gelişimsel Adım Çalışması (4)

Sosyal Problem Çözümü; Sürerli Ortak (Coregulated) Etkileşimler

Pek çok etkileşim döngüsü kullanarak çözülmesi gereken problemler oluşturun. Bu basit etkileşimler kurun ve ekstra döngüler oluşturun çocuğun hedeflerinin önüne ilgi çekici bariyerler/engeller koyun. Problemi ve aynı aktivite içerisindeki çözümü sürekli değiştirin. Böylece çocuğunuz her seferinde yeni bir şey öğrenir. Çocuğu teşvik ettikçe artacağından; çocuğun hayal kırıklığı seviyesini göz önünde bulundurun. Bazen çocuk problemi çözmeyi başaramadan önce geri adım atmanız ve çocuğunuzu sakinleştirmeniz gerebilir.

Gelişimsel Adım Çalışması (5)

5. Düşüncelerin ve sözcüklerin yaratıcı ve anlamlı kullanımı

– Basit ve Karmaşık

Basit Yaratım ve Düşüncelerin Kullanımı

Gereksinimlerin ve arzuların ifade edildiği durumları ortaya koyarak çocuğunuzun düşünceleri kullanmasını sağlayın. WAA’yı hatırlayın (sözcükler, eylem,duygulanım): Sözcüklerinizi ya da düşüncelerinizi daime duygulanımınızla (ifade edilmiş duygularınızla) ve eylemlerinizde birleştirin.

İlk olarak bilmezden gelme oyununda tanıdık etkileşimler sahneleyerek çocuğunuzun hayal gücünü teşvik edin. Umulmadık rol değişimleri kullanın. Örnek: çocuğun oyuncak hayvanlarının birbirlerini beslenmesini, birbirine sarılmasını öpmesini yemek yapmasını ya da parka giderek oyun oynamasını isteyin

Karmaşık Yaratım ve Düşüncelerin İfade Edilmesi

Düşüncelerin daha gelişmiş bir biçimde, gerçek ya da hayal ürünü olarak, duygularla birlikte kullanımını teşvik eder. Çocuğunuz liderliğini takip edin ve söylediklerini ya da oynadığı oyunları genişletmesini teşvik ederek onun daha fazla düşünce üretmesine yardımcı olun. Nereye gidileceğine ya da ne yapılacağına dair çocuğunuza seçme şansları sunun. Gerçekleri değil, düşünceleri teşvik edin.

Gelişimsel Adım Çalışması (6)

6. Düşünceler arasında mantıklı köprüler kurmak

5N1K sorularına cevap vermek

Sıradan konularla ilgili mantıklı konuşmalar gerçekleştirmek

Düşünceler ve Mantıklı Düşünme Arasında Köprüler Kurmak

Çocuğunuza  ‘Ne’, ‘Ne zaman’, ‘Niçin’, ‘Nerede’,  ‘Nasıl’ ile başyalan ucu açık sorular sorun. Çocuğunuz ucu açık sorulara cevap vermemesi ya da vermekten kaçınması durumunda ona çoktan seçmeli muhtemel cevapları verin. Çocuğa dikkate alması için aptalca ihtimaller sunun. Bu düşünce biçiminin bir miktar kademeli ya da parçalı hale gelmesi durumunda, sanki kendi kafanız karışmış gibi davranarak çocuğunuzun mantıklı davranmasını sağlayın. Gerçekler değil, çocuğunuzun düşünceleri üzerinde çalışın (cevabını biliyorsanız bu bir gerçekliktir.)

Gelişimsel Adımlar 7,8,9

7. Çok nedenli karşılaştırmalı düşünme

8. Gri alan düşünme

9. Bir iç standarda dair yansıtmacı düşünme

Çok Nedenli Karşılaştırmalı Düşünme

Niçin ? sorusuyla çoklu nedenlere ulaşın

A ve B kavramlarını karşılaştırın.

Düşünceleri ve ilgileri önem hiyerarşisine göre sıralayın.

Gri Alan Düşünme

Kutuplu düşünceden (sürekli düşünme ya hiç düşünmeme) uzaklaşmak orta bir zemin bulmak.

Kavramların (hislerin vb) kademelerini derecelerini ve büyüklüklerini anlamak.

Bir İç Standarda Dair Yansıtmacı Düşünme

Kendi davranış ve hislerine dair düşünceleri ifade etme.Örnek: Bu durumda genede olduğumdan daha sinirliyim.

Bu makale DIR Floortime yaratıcısı DrStanley Greenspan ‘in oğlu Jake Greenspan tarafından Istanbulda verilmiş olan eğitim notlarındandır.

1 YORUM

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here